Bærekraft

Aamodt Hus sine kunder skal være trygge på at tjenester levert fra oss, ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og anstendige arbeidsforhold.

Aamodt Hus prioriterer og satser på bærekraftige løsninger og praksiser. Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2019, og arbeidet med bærekraft er godt forankret i alle ledd i organisasjonen. Vi er en del av det grønne skiftet og har tro på at vi kan gjøre en endring til det bedre – både når det kommer til arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og transportutslipp på alle våre byggeplasser. Med jevne mellomrom kurses vi internt og gjennomgår viktigheten av å tenke bærekraft i hverdagen. Vår miljøfyrtårn-sertifisering hjelper oss til å etterleve dette i praksis. Riktig miljøansvar skaper en trygg arbeidsplass og en lønnsom bedrift.

Se vårt Klimaregnskap her.

Se Årlig Innrapportering (klimarapport) her.


Har du tips eller innspill til hvordan vi kan bli bedre på bærekraft?
Ta kontakt med oss her!


Dvergsnes-B17-Veranda-03wp-wp-content uploads 2017 06 Miljfyrtarn-norsk-farger-300x255-1

Ã…penhetsloven

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»


Aktsomhetsvurdering

For Aamodt Hus er det viktig at vår egen virksomhet samt våre leverandører av varer og tjenester ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsforhold. Vi skal bruke vår innflytelse og påvirkningsmulighet til å redusere negativ påvirkning, som kan utgjøre negative konsekvenser gjennom hele leverandørkjeden vår.

Vårt arbeid med ivaretakelse av loven gjennomføres i tråd med OECDs retningslinjer for å sikre et ansvarlig næringsliv. Vi har forankret arbeidet med aktsomhetsvurderinger i vår overordnede strategi.

Våre retningslinjer beskriver hvordan vi kontinuerlig skal arbeide med å forebygge og forhindre hendelser med potensiale for negativ effekt på miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter og korrupsjon. Vi har rutiner som skal sikre etisk fremferd for et ansvarlig næringsliv, herunder personalpolitikk, kundehåndtering og leverandøroppfølging- og godkjenning.

Se våre Aktsomhetsvurderinger her.


VÃ¥r forretningspraksis

Aamodt Hus har som formål å være en attraktiv arbeidsplass for kvinner og menn, og har nulltoleranse for trakassering, forskjellsbehandling og diskriminering. Vi er del av en mannsdominert bransje, men alle ansatte hos oss skal føle seg ivaretatt og ha like rettigheter og muligheter uavhengig av kjønn.

I hverdagen er vi i Aamodt Hus opptatt av at den ansatte skal føle seg trygg og ivaretatt av sine ledere og kollegaer. Vårt formål er å utvikle gode holdninger og god praksis. Alle ansatte i Aamodt Hus skal bidra til et trygt og produktivt arbeidsmiljø, slik at vi sammen styrker samholdet internt, men også skaper tillit og respekt utad og innad i virksomheten. HMS skal alltid komme først, og vi arbeider for en åpen, inkluderende og sikker arbeidsplass.

Bærekraftig og etisk forretningspraksis er ikke bare viktig for oss internt. Vi er nøye i valg av samarbeidspartnere og underleverandører, og tilstreber leverandører som har bærekraftige løsninger, og etterstreber menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Ønsker du nærmere informasjon om hvordan Aamodt Hus håndterer faktiske potensielle konsekvenser eller har spørsmål knyttet til vår forretningspraksis? 

Kontakt oss her!