Sivilarkitekt Dunja Doder

Dunja Doder ble utdannet sivilarkitekt i Sarajevo, hvor hun jobbet 10 år i kommunen. Hennes utdannelse er godkjent av universitetet i Trondheim og hennes første jobb i Norge var på Sannes og Steens Arkitektkontor AS. Hos Flatnes Bygg Consult AS har hun nå vært ansatt i 12 år, og har tegnet eneboliger og flermannsboliger for privatpersoner og byggmestere.

Mer informasjon om Dunja Doder finner du på
www.flatnes.no

Drømmer du har råd til